Kontrola towarów importowanych z Chin

 
 
Import z Chin wiąże się z dużym ryzykiem nierzetelności oraz niskiej jakości zamawianych produktów. Po sprawdzeniu podstawowych informacji oraz przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji kontrahenta z którym współpracujemy, mamy pogląd na temat formy działalności, wiarygodności oraz warunków produkcyjnych. Jeżeli firma przejdzie naszą wstępną weryfikację i postanowimy zamówić pierwszą partię towaru, pojawiają się kolejne niebezpieczeństwa z którymi musimy sobie poradzić. Są to m.in. problemy z utrzymaniem produkcji masowej na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym.
 

Jak kontrolować produkt?

 
Pierwszym sposobem na kontrolę czy importowany produkt jest zgodny z naszymi wymaganiami jest zamówienie wzoru z poprzedniej produkcji naszego kontrahenta. Producenci przy większych produkcjach najczęściej wytwarzają kilkanaście lub kilkadziesiąt sztuk więcej, dlatego nie ma większego problemu aby wysłali nam jedną lub dwie sztuki w celu sprawdzenia jakości. Kolejnym krokiem jest zamówienie wykonania prototypu, czyli produktu finalnego, który będzie odwzorowany w masowej produkcji. Należy przedstawić producentowi wytyczne dotyczące rozmiaru, kolorów oraz materiału z jakiego ma być wykonany produkt. Jeżeli na produkcie ma być nadrukowane logo, należy przygotować producentowi odpowiednie pliki produkcyjne oraz wizualizacje. Następnie, jeżeli prototyp spełnia nasze oczekiwania, możemy rozpocząć masową produkcję, w przypadku niedociągnięć należy zlecić poprawki, aż do momentu uzyskania zadowalającego produktu. Po wykonaniu prototypu należy zastrzec, że produkcja masowa nie może się różnić od zatwierdzonego przez nas produktu. Powyższe etapy wiążą się oczywiście z kosztami wykonania prototypu oraz kosztami przesyłki, jednak pozwalają one uniknąć niemiłych niespodzianek oraz otrzymania towaru niezgodnego z naszymi oczekiwaniami czy wytycznymi. W niektórych przypadkach, w celu zaoszczędzenia pieniędzy, można ominąć krok pierwszy i rozpocząć od zlecenia wykonania prototypu, jednak wiąże się to z większym ryzykiem. Ostatnim krokiem weryfikującym jakość produktów wytwarzanych w Chinach jest audyt firmy inspekcyjnej w fabryce producenta. Przeprowadza się go najczęściej po zakończeniu produkcji masowej. Możemy zlecić inspektorom sprawdzenie wielu cech jakościowych naszego produktu. Po pierwsze mamy pewność, że towar został wyprodukowany i fizycznie znajduje się na magazynie producenta. Unikamy w ten sposób sytuacji, że producent załaduje nam na statek towar niezgodny lub całkowicie różniący się od zamówionego. Po drugie inspektorzy sprawdzą wszystkie szczegóły produktu, które przedstawimy im w wytycznych. Otrzymamy również porównanie, czy wyprodukowane towary są zgodne z zatwierdzonym prototypem. Inspektorzy są specjalnie wyszkoleni oraz posiadają specjalistyczny sprzęt do pomiarów oraz wykonywania testów jakościowych. Otrzymujemy również informację o wszelkich defektach, które wystąpiły w masowej produkcji. Defekty te są kategoryzowane oraz sumowane. Dzięki temu wiemy, ile produktów z badanej próbki posiada wady oraz czy są to wady krytyczne, czy niewielkie. Następnie inspektorzy sprawdzają pakowanie towaru. Badana jest wytrzymałość kartonów na wstrząsy oraz przemieszczenia. Bardzo ważne jest również odpowiednie oznakowanie produktów oraz kartonów. Należy na to zwrócić szczególną uwagę, aby nasza przesyłka przeszła bez problemu odprawę celną. Z przeprowadzonego audytu otrzymujemy pełny raport wraz ze zdjęciami dokumentującymi przebieg inspekcji. Jeżeli nie mamy zastrzeżeń co do jakości produktów, możemy zezwolić na transport towaru do miejsca przeznaczenia. Jeżeli konieczne jest podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych lub korygujących , łatwiej jest nam negocjować z producentem przed wysyłką towaru oraz zapłatą pozostałej części kwoty za towar.
 

Bezpieczny import z Chin

 
W celu usprawnienia oraz przeprowadzenia importu w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący powyższe działania są niezbędne. Dzięki temu zamawiane produkty będą wysokiej jakości oraz zgodne z naszymi wymogami. Ponadto możemy uniknąć wielu rozczarowań oraz mało efektywnych negocjacji z producentem, związanych z reklamacją wadliwych towarów, które znajdują się już w kraju przeznaczenia. Wszystkie powyższe działania przybliżają nas do tego, aby import z Chin odbywał się w sposób profesjonalny oraz bezpieczny.