Formy płatności – zakup

Mówiąc o formach płatności należy najpierw wspomnieć o dokładnym sprawdzeniu danych bankowych, jakie przedstawia nam producent. Musimy mieć pewność, że nasze środki nie dostaną się w niepowołane ręce. Należy unikać przelewania pieniędzy na prywatne konta pracowników firmy, bezpieczniejszą metodą jest przelew na oficjalne konto firmowe. Jeżeli zdecydujemy się na import z Chin, otrzymamy od producenta fakturę pro-forma. Na jej podstawie będzie można dokonać przelewu. Istnieje wiele rodzajów form płatności w handlu zagranicznym, jednak najbardziej popularne to T/T oraz L/C.

Forma T/T oznacza Transfer Telegraficzny, czyli wiadomość elektroniczną, którą jeden bank wysyła do drugiego w celu wykonania przelewu. Forma ta wiąże się z dokonaniem przedpłaty – najczęściej 30% łącznej wartości towaru. Pozostałe 70 % wpłaca się najczęściej przy odbiorze gotowego towaru lub w momencie gdy towar jest na morzu. Należy pamiętać, że aby przejąć towar od producenta potrzebne są do tego odpowiednie dokumenty, które dostawca chiński dostarczy dopiero po otrzymaniu pełnej kwoty za towar (chyba że strony uzgodniły inaczej). Przelew T/T jest również bezpieczniejszy jeżeli chodzi o odszukanie właściciela konta, jednak pozytywne przeprowadzenie transakcji w głównej mierze zależy od wiarygodności partnera chińskiego. Z tego powodu niezbędne jest przeprowadzenie weryfikacji producentów, z którymi zamierzamy współpracować. Przelew T/T jest odpłatny, najczęściej w wysokości ok. 40 zł + procent od przelewanej kwoty.

Forma L/C, czyli akredytywa jest stosowana jako środek zabezpieczający interesy kontrahentów. Warunki rozliczeń są regulowane za pomocą tzw. listu kredytowego. W skrócie polega to na tym, iż bank zabezpiecza całą kwotę i jest zobowiązany ją przelać na konto producenta dopiero w momencie wydania towaru kupującemu (chyba że strony w kontrakcie uzgodniły inaczej). Istnieje możliwość, że producent skorzysta z tych pieniędzy w trakcie produkcji, np. jako kredyt dla sprzedającego, akceptacja weksli sprzedającego lub zabezpieczenie interesów sprzedającego. Wszystkie warunki dotyczące akredytywy powinny być spisane przed zabezpieczeniem środków na rachunku bankowym. Producent, aby móc skorzystać z tych środków musi przedstawić dowód, iż wywiązuje się ze swoich zobowiązań (np. list przewozowy). Akredytywa jako forma płatności na pewno jest dużo bezpieczniejsza, gdyż to bank jest w dyspozycji środków. Jednak jest to metoda bardzo kosztowna, a co za tym idzie nieopłacalna przy mniejszych projektach.

W ostatnich kilkunastu miesiącach pojawiła się sytuacja, gdzie hakerzy włamują się na konta mailowe dostawców i w momencie, kiedy należy dokonać płatności za towar wysyłają maila z adresu mailowego producenta informacje, ze dane do konta się zmieniły i podają nowe konto bankowe. Dlatego tak ważne jest, aby informacje o zmianie danych bankowych potwierdzać bezpośrednio z dostawcą np. telefonicznie bądź korzystając z komunikatora typu Skype.